Vård, omsorg & tillsyn

Mjösjögårds främsta mål är att tillgodose individens behov av vård, omsorg och tillsyn. Den enskildes behov tillgodoses genom strukturerad behandling för att ge verktyg och förutsättningar för en bättre livskvalité och ett värdigt socialt liv.

Verksamheten erbjuder vård och behandling som bygger på miljöterapi i kombination med kognitiva metoder och möjlighet till självhjälpsgrupper. Behandling sker i grupp- och miljöterapi samt enskilda samtal.

Mjösjögårds personal är valda främst efter personlig lämplighet och utbildade i flertalet behandlingsmetoder. Behandlingsprocessen är ett ständigt samarbete mellan personal och individ som går från motivation, ställningstagande samt till att upprätta ansvar och struktur. Processen däremellan är ett dagligt arbete med att öka individens självkänsla och strävan att fortsätta leva ett drogfritt liv. Behandlingsmodellen på Mjösjögård bygger på ett holistiskt perspektiv där helhet står i fokus. Ambitionen är att behandla hela individen med dennes egenheter såsom fysiskt, psykiskt, själsligt, socialt samt ekonomiskt.

I det dagliga schemat når Mjösjögård de flesta av föregående utvecklingsområden, förutom ekonomiskt och själsligt som vi möter upp i miljöterapeutiska tydliga verktyg. På Mjösjögård finns rutiner och regler för att individen ska känna sig trygg under sin vistelse i behandling.

Våra metoder

Mjösjögård blandar individuell terapi och gruppinriktad terapi med inslag av tolvstegsbehandling samt KBT. Behandlingen eftersträvar att individen skall få insikt i sambandet mellan tankar, känslor och handlingar. Därigenom är syftet att individen ska bli förmögna att genomföra sin behandlingsprocess.

Behandlingen innefattar även miljöterapi som består av att den enskilde på sikt ska klara sin vardag med tydliga rutiner för att skapa stabilitet och trygghet i sin vardag. Ett annat viktigt inslag i Mjösjögårds behandlingsmodell är att stödja den enskilde i sitt nätverk utanför behandling för att kunna leva ett självständigt och värdigt liv.

Mjösjögård erbjuder eftervårdsrutin som består av återvändardagar samt strävar att hålla en god kontakt med klienter efter avslutad behandling.

previous arrow
next arrow
Slider

Behandlingsformer

12-stegsprogram
Individuell terapi
Kognitiv beteendeterapi
Gruppterapi
Miljöterapi
Kriminalitetsprogram
Återfallsprevention
Stöd med utslussplanering.

Diagnosgrupp

ADHD
Alkohol
Dubbeldiagnos
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tvångssyndrom-OCD
Ångestsyndrom