Om Villa Vägskäl

Villa Vägskäl är vårt halvvägshus, med större eget ansvar och mer egen tid. Efter genomförd primärbehandling erbjuder Villa Vägskäl förlängd behandling som under fas 1 pågår i 3-6 månader.

Villa Vägskäl erbjuder under placering;

  • Individanpassat stöd ur ett holistiskt perspektiv.
  • Hjälp till självhjälp
  • Samtal med drogterapeut/eller personal med egen erfarenhet från missbruk och kriminalitet.
  • Friskvård
  • Kostrådgivning
  • Ekonomisk rådgivning
  • Drogtester
  • Skräddarsydd utslussplanering och eftervård.
  • Personal dygnet runt med bred kompetens och erfarenhet.
  • Fickpengar samt busskort ingår i dygnsavgiften under vistelsen i fas 1.